Начало

ДИРОСИ ООД е компания занимаваща се с производство, изкупуване, преработка, продажба, доставка и търговия на едро и дребно на хранителни, промишлени и селскостопански стоки. търговия с петролни продукти, бензин, дизелово гориво, масла, газ-пропан бутан. внос и износ. посредничество и представителство. хотелиерство и ресторантьорство, битови услуги.